Electrocardiogrames:

Descripción breve:

Un especialista en cardiologia realitza els electrocardiogrames, els quals ens donaran informació sobre el funcionament del cor, per emetre diagnòstics més precisos i valorar el tractament que devem dur a terme.