Animals de granja

Enric Pedrico Serradell

Col·legiat L-332

Llicenciat en veterinària per la Universidad de Zaragoza (1972-1977)

Medicina, cirurgia i reproducció de remugants.

Nutrició bovina i equina.

José Alberto Sicilia Molinos

Col·legiat T-511

Llicenciat en veterinària per la Universidad de Zaragoza (1994-1999)

Medicina, reproducció i cirurgia de remugants.


Josep Mª Abellana Riera

Col·legiat L-556

Llicenciat en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (1983-1988)

Medicina, cirurgia i reproducció bovina.

Daniel Piñeiro Mauri

Tècnic en explotacions ramaderes (1999-2002)

Sanejament ramader.

Josep Torra Masip

Col·legiat L-694

Llicenciat en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989-1994)

Medicina i reproducció bovina. Control de qualitat de llet.