Ecografies

Descripción breve:

Per visualitzar en tres dimensions tots els òrgans i teixits del cos amb l’objectiu de comprovar la morfologia i funcionalitat, emprem aquesta tècnica que aporta una valuosa informació pel diagnòstic i la qual ens permetrà també seguir l’evolució de les gestacions.