Serveis

Les mascotes conviuen a casa amb adults, nens i potser altres animals.

Establir una bona relació de convivència perquè tothom es senti còmode és un dels objectius d’V3 Equip Veterinari.

El manteniment d’un animal de companyia depèn molt de l’espècie i de la raça, per això oferim una atenció personalitzada estudiant cada cas de manera individual.

Crear un entorn òptim pels nostres companys ajudarà a tenir un bon estat general de la salut que, juntament amb una adequada alimentació, higiene i maneig, que donarà com a resultat una esperança i qualitat de vida excel.lents.

Els animals i els seus propietaris són la nostra prioritat.

Mascotes

Les mascotes conviuen a casa amb adults, nens i potser altres animals. Establir una bona relació de convivència perquè tothom es senti còmode és un dels objectius d’V3 Equip Veterinari.

El manteniment d’un animal de companyia depèn molt de l’espècie i de la raça, per això oferim una atenció personalitzada estudiant cada cas de manera individual. Crear un entorn òptim pels nostres companys ajudarà a tenir un bon estat general de la salut que, juntament amb una adequada alimentació, higiene i maneig, que donarà com a resultat una esperança i qualitat de vida excel.lents.

Els animals i els seus propietaris són la nostra prioritat.

En quant a medicina equina es refereix, el vincle que s’estableix està a mig camí entre la producció i l’animal de companyia. Tot i que viuen en estables, el seu hàbitat és proper al natural en condicions de semillibertat.

Tanmateix, conscients de la importància que aquests animals poden tenir pels criadors, optimitzem els recursos per dur a terme les inseminacions, gestacions, parts programats, exploració, diagnosi i tractament de les diferents malalties que afecten al èquids.

Els nostres experts cirurgians realitzen intervencions menors com castracions, entre d’altres, i també operacions més complexes com la reconstrucció de mandíbules, etc.

Efectuem analítiques, radiografies, ecografies i electrocardiografies equines, i també intervencions quirúrgiques a domicili, seguint un protocol estricte preoperatori, operatori i postoperatori que garanteixi una bona recuperació.

A les granges, inseminen a les eugues i donem assistència durant tota la gestació, tractant individualment les possibles patologies de la reproducció i les complicacions durant el part que puguin sorgir.

S’estudien les coixeres i el seu origen per paliar les dolències a les extremitats i prevenir problemes més greus, així com tot tipus de símptomes, malalties o complicacions de qualsevol índole que puguin aparèixer.

Un cavall lliure de problemes disfrutarà més de la seva companyia i augmentarà el rendiment.


Cavalls

En quant a medicina equina es refereix, el vincle que s’estableix està a mig camí entre la producció i l’animal de companyia. Tot i que viuen en estables, el seu hàbitat és proper al natural en condicions de semillibertat. Tanmateix, conscients de la importància que aquests animals poden tenir pels criadors, optimitzem els recursos per dur a terme les inseminacions, gestacions, parts programats, exploració, diagnosi i tractament de les diferents malalties que afecten al èquids. Els nostres experts cirurgians realitzen intervencions menors com castracions, entre d’altres, i també operacions més complexes com la reconstrucció de mandíbules, etc.

 

 

Efectuem analítiques, radiografies, ecografies i electrocardiografies equines, i també intervencions quirúrgiques a domicili, seguint un protocol estricte preoperatori, operatori i postoperatori que garanteixi una bona recuperació. A les granges, inseminen a les eugues i donem assistència durant tota la gestació, tractant individualment les possibles patologies de la reproducció i les complicacions durant el part que puguin sorgir. S’estudien les coixeres i el seu origen per paliar les dolències a les extremitats i prevenir problemes més greus, així com tot tipus de símptomes, malalties o complicacions de qualsevol índole que puguin aparèixer.

Un cavall lliure de problemes disfrutarà més de la seva companyia i augmentarà el rendiment.

Animals de granja

Els paràmetres per gestionar una granja de remugants requereix d’una formació específica i especialitzada en aquest àmbit. Tot i tractar la salut dels animals de manera individual, es busca la millor relació entre el benestar i la productivitat, considerant els diferents lots d’exemplars.

Els veterinaris del centre visiten diàriament les granges lleteres per portar un control exhaustiu de les mamitis, tenint en compte les característiques de l’explotació, i fan anàlisi de la qualitat de la llet. Les patologies més comunes sovint es poden prevenir amb unes adequades instal.lacions i alimentació, però si es sospita de l’aparició d’alguna malaltia, els professionals d’V3 Equip Veterinari la diagnosticaran i aconsellaran el millor tractament considerant tots els paràmetres.

Segons l’etapa de l’animal, els requisits de nutrició varien i per aquest motiu és important que un especialista estableixi les pautes dietètiques més adients en cada cas. La higiene i l’alimentació són prioritàries en animals de granja, ja siguin vaques lleteres, de producció de vedells d’engreix o ramat oví i cabrum.

Una formació continuada en els últims avenços tecnològics, garanteix una actualització dels coneixements per a la millor de les atencions als grangers i els seus animals.