LEISHMANIOSI I MALALTIES VECTORIALS

Sin comentarios enero 29, 2016

 

 

Leishmaniosi i malalties vectorials.

 

Com tots els anys en aquesta època, reprenem la campanya anual de prevenció i detecció de la leishmaniosi i altres malalties transmeses per vectors. Aquesta campanya serveix per tenir un diagnostic precoç de les diferents malalties i, de ser negatiu l'animal, explicar-vos la millor manera de prevenir la infecció.

Les malalties vectorials són malalties que es transmeten per vectors, és a dir, per mosquits, paparres i insectes. Per això, aquestes malalties es transmeten, sobretot, en les èpoques caluroses (entre primavera i tardor majoritàriament). I de quines malalties estem parlant? Principalment la leishmaniosi, la filariosi, l'ehrlichiosi, la malaltia de Lyme i l'anaplasmosi.

Ara us explicarem una mica en què consisteixen perquè les conegueu:

- Leishmaniosi:

Malaltia causada per un paràsit anomenat Leishmania infantum, es transmet per un mosquit flebotom. En campanyes realitzades anteriorment hem detectat prevalences del 10 - 15% en la nostra regió. El paràsit és introduït a l'animal per la picada del mosquit i viatja a través de la sang instal·lant-se a la medul·la òssia i diferents órgans (ronyons, ulls, fetge, pell,...) Si es fa un diagnòstic precoç els animals poden tenir una bona qualitat de vida ja que la malaltia no té cura, però si que existeixen tractaments molt eficaços. Cal recordar que cap gos està exent de poder patir la malaltia.

- Filariosi:

La filariosi la transmet un mosquit del gènere Culex. El causant és un cuc que viatja i es desenvolupa a la sang i acaba allotjant-se al cor dret i vasos pulmonars. Si n'hi ha grans quantitats causen simptomes cardiorespiratoris greus, així com a altres órgans, podent ésser fatal per a l'animal. Els animals infectats es poden curar però, igualment, cal un diagnòstic a temps.

- Ehrlichiosi, Borreliosi i Anaplasmosi:

Aquestes malalties són transmeses per diferents paparres i causades per bacteris de la família Rickettsiae iBorrelia burgdorferi. Bàsicament infecten les cel·lules de la sang i produeixen diferents efectes derivats com anèmia, hemorràgies, baixada de defenses i demès. Tenen tractament però també és important un diagnòstic a temps abans que la malaltia estigui molt extesa.

 

El diagnòstic d'aquestes malalties es basa en la revisió i realització de proves per part del veterinari a l'animal. La prova que realitzem en la nostra campanya es basa en la detecció d'anticossos de les diferents enfermetats a l'animal després de treure una petita quantitat de sang. És molt fiable i ràpid i permet conèixer amb exactitud si l'animal ha estat en contacte amb la malaltia.

Si l'animal resultés positiu a alguna d'aquestes malalties, el veterinari els informaria detalladament sobre en què consisteix la malaltia i us explicaria quin és el millor tractament adaptat a cada animal.

Si l'animal resultès negatiu, també us assessoraríem sobre la millor manera de protegir al vostre animal. Per a cada malaltia hi ha una prevenció específica i sobretot depèn de l'estil de vida i tipus d'animal. Però, generalment, es basa en la prevenció de la picada dels vectors mitjançant collars, pipetes,... Igualment cal remarcar que cap producte és 100% eficaç, i que tot i això existeix un risc de contraure les malalties.

Per això recomanem realitzar el test de malalties vectorials que fem a la campanya entre gener i abril i gaudiu dels preus especials que oferim.

Per qualsevol dubte estem a la vostra disposició. Atentament, l'equip de V3 equip veterinari, S.L.


Sin comentarios